Privacyverklaring

Privacyverklaring Dietistenpraktijk Carin Bors

Jouw privacy is belangrijk voor mij en daarom wil ik je graag informeren over de herziene privacyverklaring. Diëtistenpraktijk Carin Bors gaat natuurlijk zorgvuldig en vertrouwelijk om met je persoonsgegevens. Dat is nu ook vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als je gebruik maakt van diensten van Diëtistenpraktijk Carin Bors, dan heeft zij gegevens van je nodig. Die verstrek je via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de diëtist of via de mail. Denk hierbij aan:

  • Naam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • BSN
  • Telefoonnummer / mobiel nummer
  • Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
  • E-mailadres
  • Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

Waarom is dat nodig?

Diëtistenpraktijk Carin Bors heeft jouw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden, om een persoonlijk dieetadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan je te verstrekken. In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ met betrekking tot de behandeling. Deze persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Diëtistenpraktijk Carin Bors bewaart jouw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (dit is een verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

Delen met anderen

Diëtistenpraktijk Carin Bors zal jouw gegevens indien noodzakelijk en met je instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname). Diëtistenpraktijk Carin Bors heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht.  

Diëtistenpraktijk Carin Bors zal jouw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om je gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft de praktijk een overeenkomst, om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. De praktijk blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van jouw persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

Je hebt het recht om de persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@carinbors.nl. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om jouw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging

Diëtistenpraktijk Carin Bors neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je desondanks de indruk dat jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, gegevens onjuist bewaard worden of zonder toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons via het 040-2840313 of via info@carinbors.nl

Meer informatie

Als je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door Diëtistenpraktijk Carin Bors, kun je contact opnemen met onze privacy medewerker via het algemene telefoonnummer of via info@carinbors.nl. Voor meer informatie over privacy kun je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

Contact

Carin Bors
Hongarije 6
5673 PR  Nuenen
Je vindt de diëtistenpraktijk achter het woonhuis, gelegen aan de straat met de naam Luiperse.

Telefoon: (040) 284 03 13
E-mail: info@carinbors.nl

Aangesloten bij

NOD= Netwerk Orthomoleculaire Diëtisten
Fodmap Diëtist
NVD= Nederlandse vereniging v. Diëtisten
Natuurdiëtisten
Gok= Grip op koolhydraten diëtisten

nod z     Fodmapdietist logo zw

 vnd z   ndn z   gok z


KP nr 19900844889
Agb nr 24000048/24001107


Kwaliteitsregister voor Paramedici *
Lipz= Landelijk informatiecentrum paramedische zorg

Social Media


© Copyright Carin Bors - website: Van Dongen Design - Inloggen