Vergoedingen 2021

Vergoeding vanuit de basisverzekering

In 2021 wordt dieetadvies ook tot 3 uur per jaar per persoon vergoed vanuit de basisverzekering. Dieetbehandeling vanuit de basisverzekering wordt verrekend met het verplicht eigen risico van €385,- per jaar. Let op: dit geldt ook als je een verwijsbrief hebt. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico. Na deze 3 uur kan een beroep gedaan worden op de aanvullende verzekering. Het is per aanvullende verzekering verschillend hoeveel vergoeding hierin is opgenomen. Meer info hierover staat in je zorgverzekeringspolis.

Vergoeding vanuit de ketenzorg

Is er sprake van Diabetes Mellitus, COPD of cardiovasculaire risico’s (o.a. ernstig overgewicht, verhoogde bloeddruk of cholesterolgehalte) en kom je ook bij de praktijkondersteuner? Vraag dan de huisarts of praktijkondersteuner voor een verwijzing naar de diëtist binnen de ketenzorg. Je ontvangt dan geen factuur en de kosten gaan ook niet van het eigen risico af. Er is een samenwerkingsverband afgesloten met praktijkondersteuning Zuidoost-Brabant= POZOB Eindhoven. Alle huisartsen in Nuenen zijn hier ook bij aangesloten. Behandelingen vanuit de ketenzorg worden volledig vergoed!

Vergoedingen met contracten

Met de meeste zorgverzekeraars heb ik een contract afgesloten zoals: VGZ (aevitae, IZZ en CAK groep Besured, National Academic en Promovendum), CZ, Ohra, Nationale Nederlanden, IZA, Menzis, Stad Holland, De Amersfoortse, Ditzo, ONVZ, Jaah,  ENO, Zorg en Zekerheid, VvAA, PNOzorg, ASR en DSW. De rekening gaat rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. Met deze zorgverzekeraars is een tarief afgesproken, dit is per zorgverzekeraar anders. Het tarief ligt rond de €15 per kwartier gedeclareerde zorg.

Vergoedingen zonder contracten

Er zijn dit jaar geen contracten afgesloten met: Zilveren Kruis Achmea (Zilveren Kruis, Avéro Achmea, FBTO, Interpolis, ZieZo, ProLife, OZF, Caresq (Caresco, Aevitae, Optiq, Eucare, IAK), De Friesland (Kiemer). Natuurlijk ben je van harte welkom. De zorgverzekeraar vergoedt grotendeels (75%-100%) de rekeningen, maar je krijgt en betaalt eerst de rekening en daarna dien je deze in bij de zorgverzekeraar.

Contact

Carin Bors
Hongarije 6
5673 PR  Nuenen
Je vindt de diëtistenpraktijk achter het woonhuis, gelegen aan de straat met de naam Luiperse.

Telefoon: (040) 284 03 13
E-mail: info@carinbors.nl

Aangesloten bij

NOD= Netwerk Orthomoleculaire Diëtisten
Fodmap Diëtist
NVD= Nederlandse vereniging v. Diëtisten
Natuurdiëtisten
Gok= Grip op koolhydraten diëtisten

nod z     Fodmapdietist logo zw

 vnd z   ndn z   gok z


KP nr 19900844889
Agb nr 24000048/24001107


Kwaliteitsregister voor Paramedici *
Lipz= Landelijk informatiecentrum paramedische zorg

Social Media


© Copyright Carin Bors - website: Van Dongen Design - Inloggen